Koszyk

Twój koszyk !

Zdjęcie Nazwa Ilość Cena Suma brutto
Odbiór osobistyKoszt wysyłki
Suma: 1000

Dane do przesyłki

Płatność przy odbiorze (kurier za pobraniem)
 • Tanie opony promocja
  PROMOCJA
  KUP KOMPLET OPON DUNLOP LUB GOODYEAR A OTRZYMASZ DARMOWĄ KARTĘ ASSISTANCE !
 • Kraków opony
  Tanie opony
  Nowa oferta opon sprawdź już teraz
 • Kraków opony

  Opony Krakus

  tel: +48 12 270-46-33
  Opony bieżnikowane w naszym sklepie ... Zapoznaj się z ofertą!

Regulamin

Sprzedaży Towarów Drogą Elektroniczną

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Krzysztof Frasik Hurtownia „Krakus” z siedzibą w Krakowie, ul. Matematyków Krakowskich 100, kod pocztowy 30-698, za pośrednictwem Strony Internetowej www.frasik.pl z możliwością składania zamówień (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).

§ 1 Definicje

1.      Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Towaru określonego w zamówieniu.

2.      Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa Sprzedaży.

3.      Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.      Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.      Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

6.      Sprzedawca – oznacza firmę Krzysztof Frasik Hurtownia „Krakus” z siedzibą w Krakowie, ul. Matematyków Krakowskich 100, 30-698 Kraków, która jest właścicielem Strony Internetowej.

7.      Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

8.      Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Strony Internetowej

1.      Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą.

2.      Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3.      Regulamin udostępniany jest Klientom za pośrednictwem Strony Internetowej bezpłatnie, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści przez Klientów za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują.

 1. Do korzystania ze Strony Internetowej, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a)      komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b)     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5.      Ze Sprzedawcą można się skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:00 oraz w sobotę w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (12) 270-46-33 lub pod adresem e-mail: biuro@frasik.pl albo przez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej.

6.      Sprzedawca stosuje mechanizm plików ‘Cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.

7.      Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający interes Sprzedawcy.

§ 3 Informacje o Towarach

1.      Opony sprzedawane przez Sprzedawcę pochodzą z bieżącej produkcji i są oponami pełnowartościowymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów i posiadającymi pełną gwarancję producentów.

2.      Za opony pełnowartościowe uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997P Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

3.      Ze względu na komfort i zadowolenie Klientów, Sprzedawca sprzedaje opony nie starsze niż 18 miesięcy od daty produkcji.

4.      Informacje o Towarach przedstawione na Stronie Internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Niektóre Towary prezentowane na Stronie Internetowej mogą być niedostępne. Po złożeniu zamówienia Klient jest powiadamiany w ciągu 24 godzin o dostępności,  terminie i sposobie realizacji zamówienia .

5.      Ceny Towarów: 

a)      zawierają wszystkie podatki i podawane są w złotych polskich;

b)     nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towaru wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w „Podsumowaniu” przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

6.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 1. Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 4 Zamówienia

1.      Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.      W celu złożenia zamówienia Klient powinien:

a.      wybrać Towar, klikając opcję „Do koszyka”;

b.      wybrać liczbę zamawianego Towaru;

c.      wybrać sposób dostawy;

d.      wybrać sposób płatności;

e.      ewentualnie zaznaczyć opcję „Mam kupon rabatowy”;

f.       kliknąć „Złóż zamówienie”;

g.      wpisać wymagane dane: imię, nazwisko lub nazwę firmy, telefon, e-mail, oraz dodatkowo:

(iii)  w przypadku Konsumentów: ulicę i numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, ewentualnie podać inny adres do wysyłki oraz ewentualnie uwagi/informacje dodatkowe;

(iv) w przypadku Przedsiębiorców: NIP, ulicę i numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, ewentualnie podać inny adres do wysyłki oraz ewentualnie uwagi/informacje dodatkowe;

h.      kliknąć „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień”;

i.       kliknąć „Wyślij zamówienie”, co w przypadku, gdy Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione Towary.

5.      Kliknięcie „Wyślij zamówienie” przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru. Oferta wiąże tylko wówczas, gdy Sprzedawca  wyśle w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia na adres e-mail Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta.

6.      Klient otrzyma na adres e-mail wiadomość elektroniczną z informacją, że przesyłka z zamówionymi Towarami została nadana.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu kliknięcia "Wyślij zamówienie" (ostatni krok przy składaniu zamówienia). Późniejsza zmiana zamówienia zależy od zgody Sprzedawcy w odpowiedzi na prośbę Klienta złożoną w formie e-maila, poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał dostarczonego mu przedmiotu zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość, w przypadku braku w magazynie zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, według wyboru Klienta:  

a)      anulowania całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); 

b)     anulowania zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części).

10.   Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, o której mowa w ust. 9, w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze
sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem), Sprzedawca sam dokona wyboru, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej Klienta.

11.   W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata  za zamówienie została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12.   Klient podając swój adres e-mailowy wyraża zgodę na kontakt Sprzedawcy w sprawie złożonego zamówienia oraz ewentualnej reklamacji na ten adres.

§ 5 Formy płatności

1.      Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a)      z góry (przed wysłaniem przesyłki) – przelewem bankowym na numer konta Sprzedawcy udostępnianego na życzenie Klienta. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności;

b)     podczas odbioru przesyłki doręczonej przez firmę kurierską – gotówką;

c)      podczas odbioru przesyłki pod adresem ul. Jagiellońska 41, 32-040 Ochojno – gotówką.

 1. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 2. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

 

§ 6 Dostawa i czas realizacji zamówień

 1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej albo Klient może odebrać zamówienie osobiście pod adresem: ul. Jagiellońska 41, 32-040 Ochojno.
 3. O przewidywanym terminie wysyłki Klient zostanie poinformowany w „Podsumowaniu” złożonego zamówienia w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 4. O nadaniu przesyłki Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową.
 5. Towary dostępne są wysyłane w ciągu 1-2 dni, towary na zamówienie w zależności od dostępności produktu u producenta, dostawa zamówionego towaru trwa 1-2 dni. W szczycie sezonu letniego i zimowego realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu ze względu na dużą ilość zamówień.

 

§ 7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, nie przysługuje mu ww. prawo odstąpienia od umowy i poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
 3. Sprzedawca wysyła Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres e-mail wskazany przez Konsumenta.
 4. Zwracany Towar powinien zostać wysłany przez Konsumenta na adres: Krzysztof Frasik Hurtownia „Krakus”, ul. Jagiellońska 41, 32-040 Ochojno.
 5. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 6. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot Towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany - przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym Towar uznaje się za niezwrócony.
 8. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedający  ma obowiązek zwrócić Konsumentowi zapłaconą cenę Towaru oraz koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sprzedawcę, bez względu na to, jaki rodzaj przesyłki wybrał Konsument. W przypadku, gdy Konsument nie płacił za przesyłkę, nie ma obowiązku zwrotu jej kosztów.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny Towaru do chwili otrzymania od Konsumenta zwrotu Towaru.
 10. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru wraz z kosztami jego przesyłki zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument.
 11. Jeżeli Konsument zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o ile Konsument wskazał taki rachunek; w przypadku, gdy Konsument nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność za zamówione Towary.
 12. Jeżeli Konsument zapłacił za Towar przy odbiorze przesyłki, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Konsument nie wskazał rachunku bankowego, Sprzedawca wyśle do Konsumenta na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Konsumentem w tej sprawie telefonicznie.

§ 8 Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad.
 2. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, wówczas do Umowy Sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży Konsumentowi. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad Towaru powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 3. Za wady Towaru sprzedanego Konsumentowi Sprzedawca odpowiada, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wady, wówczas Konsument może składając reklamację:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo jeżeli wada jest istotna, o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;

b)     zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

5.      Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Krzysztof Frasik Hurtownia „Krakus”, ul. Jagiellońska 41, 32-040 Ochojno.

 1. Składając reklamację należy opisać wadę Towaru i wypełnić formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na stronie internetowej. Na żądanie Sprzedawcy Towar musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany powyżej, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Koszt przesyłki ponosi Konsument. Przesłanie Towaru przez Konsumenta za pobraniem nie będzie akceptowane.
 2. Sprzedawca, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, wówczas postanowień ust. 1-9 niniejszego paragrafu nie stosuje się. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę jest wyłączona. Sprzedawane Towary posiadają gwarancję jakości producenta, w przypadku opon z grupy Goodyear, Continental, Michelin – 5 lat od daty sprzedaży opon, w przypadku innych opon – 1 rok. Przedsiębiorca ewentualną reklamację kieruje do producenta Towaru za pośrednictwem Sprzedawcy. Gwarancja zazwyczaj nie obejmuje:

a)      opon zużytych

b)     opon naprawianych

c)      opon z nacinanym czołem bieżnika

d)     opon bieżnikowanych poza ich producentem

e)      uszkodzeń mechanicznych

f)      opon z nieczytelnym lub uszkodzonym numerem DOT, numerem fabrycznym lub datą produkcji

g)     opon, które nie posiadają europejskiej homologacji

h)     opon uszkodzonych z powodu przeciążenia

i)       opon nieprawidłowo użytkowanych i przechowywanych.

11.   Opony należy przechowywać zawsze czyste, w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym, chroniąc je przed działaniem ozonu, substancji żrących lub ropopochodnych. Opony zamontowane na obręczach przechowuje się zawieszone na hakach lub ułożone płasko jedno koło na drugim (maksymalnie 4 koła). Opony bez obręczy przechowuje się w pozycji pionowej (stojącej). W obydwu w/w przypadkach należy zmieniać pozycję co 4 tygodnie żeby uniknąć trwałych deformacji.

§ 9 Promocje

 1. Na Stronie Internetowej Sprzedawcy mogą znajdować się informacje o promocjach.
 2. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu promocji.
 3. Cena produktów z uwzględnieniem rabatów podana jest w „Podsumowaniu” zamówienia.

 

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Krzysztof Frasik Hurtownia „Krakus” z siedzibą w Krakowie ul. Matematyków Krakowskich 100.
 2. Klient może skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem wskazanym powyżej, lub pisząc na adres mailowy: biuro@frasik.pl.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są od klientów w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej wskutek złożenia zamówienia oraz na skutek wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 b) oraz art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.
 4. Dane osobowe udostępniane są podmiotom wspierającym w świadczeniu przez nas usług, t.j. firmom kurierskim, pocztowym, informatycznym, prawnym.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po jego zakończeniu przechowywane są dla celów ewentualnych reklamacji oraz rachunkowych i podatkowych, nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 7. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z przepisów RODO tj. prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Przechowywanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych wynika z wymogów przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 11. Dane osobowe klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.
 12. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przepisami RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone przez niego usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Strony Internetowej w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Ewentualne spory powstałe między Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta, a spory powstałe między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą – przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.